Campaign on the rights of woman survivors of violence and their children to access support and protection 

 


POKAŽITE PODPORO IN PODPRITE OSNOVNA NAČELA NAŠE KAMPANJE


1.
Ženske pravice so človekove pravice. Vsaki ženski z izkušnjo nasilja mora biti omogočen dostop do zaščite, podpore in programov pomoči. Pika.

2. Zaščita in varnost sta na prvem mestu. Nobeni ženski ne sme biti zavrnjena namestitev v varni hiši samo zato, ker je njen status negotov. Vse ženske bi morale imeti možnost, da brez strahu poiščejo pomoč znotraj pravosodnega sistema.

3. Omogočite jim izhod, pot naprej. Migracijska zakonodaja in pravilniki pogosto ustvarjajo odvisni položaj in povečujejo tveganje, da ženska doživi nasilje. Preprečevanje nasilja nad ženskami ne pomeni zgolj nudenje zaščite in podpore, temveč tudi krepitev moči žensk, kar lahko storimo tako, da spodbujamo njihovo avtonomijo in delovanje.

4. Solidarnost, ne diskriminacija. Zakoni, politike in prakse, ki ženskam omejujejo dostop do programov pomoči zaradi njihovega administrativnega statusa, so oblika diskriminacije. Kršijo feministične vrednote in odražajo institucionalizirano diskriminacijo, ki se ji moramo vsi postaviti po robu.


NAREDI KORAK NAPREJ

VSI SKUPAJ
 • Uprimo se rasizmu in vse večji težnji po stigmatizaciji in dehumanizaciji migrantov, priznajmo načelo enakosti spolov ter prepoznajmo vplive prevladujoče retorike in politike na področju migracij.

 • Pridružimo se boju migrantk in ponotranjimo intersekcijsko agendo, opolnomočimo nedokumentirane ženske s podporo njihovim primerom in pravicam kot tudi njihovim prizadevanjem, da bi se organizirale in mobilizirale k akciji.

 • Vključimo se v izobraževanje o človekovih pravicah za ozaveščanje o položaju priseljenk in žensk, ki se soočajo z intersekcijskimi oblikami diskriminacije. Spodbujajmo kvalitetnejše podpiranje njihovih pravic in potreb v praksi.
VLADNI ORGANI
 • Postavite pravice žensk pred nadzor priseljevanja. Ustvarite "požarni zid", jasno ločite med zagotavljanjem osnovnih storitev (kot so nastanitev, zdravstvena oskrba, strokovne službe, izvajalci zakonov), potrebnih za zagotovitev varnosti in neodvisnosti žensk. Spodbujajte njihovo zaupanje v javne institucije, spodbujajte jih, da poročajo o nasilju.

 • Zagotovite ustrezna sredstva organizacijam, ki zagotavljajo podporo žrtvam nasilja, ustvarite mehanizme za bolj vključujoče in nediskriminatorno financiranje, ki ni povezano z migrantskim ali kakšnim drugim statusom.

 • Ustvarite pravne možnosti za ženske, da pridobijo ali ohranijo rezidentski status. Naj nedokumentiranost ne bo ovira za zagotovitev varnosti.

 • Dekriminalizirajte zagotavljanje pomoči nedokumentiranim migrantom.

 • Sprejemite ukrepe za povečanje raznolikosti delovne sile (vključno z javnimi storitvami), tako da bolje odraža populacijo, ki ji služi.
ORGANIZACIJE ZA PRAVICE MIGRANTOV
 • Opolnomočite ženske organizacije, da bodo zagotovile kakovost in pravične storitve za vse ženske. Zagotovite, da so te organizacije obveščene o posebnih izzivih, s katerimi se soočajo nedokumentirane ženske.
ŽENSKE ORGANIZACIJE, VARNE HIŠE TER PONUDNIKI STORITEV
 • Sodelujte z migrantskimi organizacijami, ki neposredno delajo z migrantkami.

 • Razvijajte in spodbujajte etiko skrbi, ki združuje feministična načela z etičnimi imperativi, da bi zagotovili boljšo vključenost žensk in spodbujali večjo solidarnost.

 • Združite moči in izzovite prevladujoče strukture, ki delujejo v nasprotju s svojimi temeljnimi vrednotami in narekujejo, komu se sme odpreti vrata.

 • Zaposlujte ženske iz različnih okolij in usposabljajte svoje osebje, da bo dobro informirano ter dovzetno za razmere in potrebe migrantk.