Campaign on the rights of woman survivors of violence and their children to access support and protection 

 


Pruži svoju podršku temeljnim načelima naše kampanje


1. Prava žena su ljudska prava.
Svaka žena koja je doživjela nasilje trebala bi biti u mogućnosti doći do zaštite, podrške i programa pomoći.

2.  Zaštita i sigurnost su na prvom mjestu. Nijednoj se ženi ne bi smjelo onemogućiti dostup do sigurne kuće samo zato jer ne posjeduje zahtjevane dokumente. Sve bi žene trebale biti u mogućnosti da s povjerenjem i bez straha dobiju pomoć unutar pravosudnog sustava.

3. Omogućite im rješavanje situacije, put naprijed. Zakoni i politike migracija često stvaraju ovisnost i većaju rizik za žene od nasilja. Pri iskorjenjivanju nasilja nad ženama nije riječ samo o zaštiti i podršci, nego i o osiguravanju njihove autonomije i mogućnosti djelovanja.

4. Solidarnost protiv diskriminacije. Zakoni, politike i prakse koje ženama ograničavaju pristup do pomoći zbog njihovog administrativnog statusa su oblik diskriminacije. Njom se krše feminističke vrijednosti te odražava institucionalizirani oblici diskriminacije koje svi zajedno moramo odbaciti.


Što sad? - Poduzmi sljedeći korak

DRŽAVNE VLASTI
 • Stavite prava žena pred imigracijski nadzor. Napravite vatrozid, povucite jasnu crtu između pružanja osnovnih usluga (kao što su stanovanje, zdravstvena zaštita, specijalističke usluge, provođenje zakona) koji su potrebni kako bi se osigurala sigurnost i samostalnost žena, te promicanja njihovog povjerenja u javne institucije. Potaknite ih da prijave nasilje.

 • Osigurajte odgovarajuća sredstva organizacijama koje pružaju potporu žrtvama nasilja, stvorite mehanizme za obuhvatnije i nediskriminirajuće finansiranje koje neće biti vezano na migracijski ili drugi status.

 • Otvarajte pravne puteve za žene da dobiju ili zadrže rezidentni status, da njihova nedokumentiranost ne bude ili pak ne postane prepreka za njihovu sigurnost.

 • Dekriminalizirajte pružanje pomoći nedokumentiranim migrantima.

 • Poduzmite korake za povećanje raznolikosti radne snage (uključujući i javne službe), tako da bolje predstavlja populaciju kojoj služi.
ORGANIZACIJE ZA PRAVA MIGRANATA

Opunomoćite ženske organizacije za pružanje kvalitetnih i pravednih usluga svim ženama, i osigurajte da su informirane o specifičnim izazovima s kojima se suočavaju nedokumentirane žene.

SVI MI ZAJEDNO
 • Oduprimo se rasizmu i sve većoj tendenciji ka stigmatizaciji i dehumanizaciji migranata, priznajmo načelo jednakosti spolova, prepoznajmo utjecaje prevladavajuće retorike i politike na temu migracija.

 • Pridružimo se borbi migrantica i prihvatimo međusektorsku agendu, opunomoćimo nedokumentirane žene s podrškom njihovim slučajevima i njihovim pravima, a isto tako njihovim naporima da se organiziraju te mobiliziraju.

 • Obrazujmo se o ljudskim pravima da bi podigli svijest o položaju žena migranata i žena koje se suočavaju sa intersekcijskim oblicima diskriminacije, tražimo načine da bi bolje poduprli njihova prava i njihove potrebe u praksi.
ŽENSKE ORGANIZACIJE, SIGURNE KUĆE I PRUŽATELJI USLUGA
 • Surađujte s organizacijama za prava migranata koje rade neposredno sa ženama migranticama.

 • Razvijajte i unaprijeđujte etiku skrbi koja objedinjuje feminističke principe s etičkim imperativima, kako bi osigurali uključenost i promicanje veće solidarnosti.

 • Udružite snage te izazovite prevladavajuće strukture koje djeluju protiv svojih temeljnih vrednota i diktiraju kome se smiju otvoriti vrata.

 • Zaposlite žene različitog podrijetla, i obrazujte svoje zaposlene da pridobiju znanja te postanu senzibilni do situacije i potreba žena migranata.